Haberler HİMTEK Haberler
Haberler
20-24 Nisan 2015 Tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Uluslararası "Dünya Kadastro Zirvesi, Kongre ve Sergi" etkinliğine katıldık.
24.04.2015
Haberler
Genel Müdürümüz Sayın Hasan Tahsin Usta “Akıllı Altyapı Kongresinde” ōdül aldı
25.11.2013
Haberler
CNR EXPO da Gerçekleşen KENTSEL DŌNÜŞÜM ve ŞEHİRCİLİK FUARI nda Firmamız Genel Müdürü Hasan Tahsin USTA nın Kentsel Dōnüşüm Uygulamaları ile ilgili sunumunu haberin detayında bulabilirsiniz.
20.06.2013
Haberler
Geleneksel HİMTEK Pikniği Maslak Fatih Ormanında Gerçekleştirildi.
19.06.2013
Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK´ın düzenlediği 3.Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yōnetimi Sempozyumu ulaşım sektōrünün kuruluşlarını bir araya getirerek bazı anlaşmaların da imzalanmasına ōncülük etti.
18.06.2013
Haberler
Firmamız Genel Müdürü Hasan Tahsin USTA Canlı Yayında Esenler İlçesinde Yapılan Kentsel Dōnüşüm Çalışmalarımızı Değerlendirdi. Ayrıntılarını bu haberimizde izleyebilirsiniz.
26.04.2013
Haberler
Havaalanı Mahallesi´nde gerçekleştirilen tōrenle start alan Kentsel dōnüşüm projesi kapsamında sembolik olarak bir binanın yıkımı da gerçekleştirildi.
20.12.2012
Haberler
Sizlere Daha İyi Hizmet Verebilmek için, TAŞINDIK Güncel Adres Bilgilerimize İletişim Bōlümünden Ulaşabilirsiniz....
11.12.2012
Haberler
Samsun Büyükşehir Belediyesi, parkomat uygulamasını 1 Şubat tarihi itibariyle uygulamaya koydu
12.03.2012
Haberler
Sakarya´da Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülmekte olan PARKOMAT uygulamasına Ağustos/2011 de başlanıyor.
29.07.2011


Haberler HİMTEK Hava Durumu

BELGELER BELGELER
KENTSEL DŌNÜŞÜM ve ŞEHİRCİLİK FUARI
CNR EXPO da Gerçekleşen KENTSEL DŌNÜŞÜM ve ŞEHİRCİLİK FUARI nda Firmamız Genel Müdürü Hasan Tahsin USTA nın Kentsel Dōnüşüm Uygulamaları ile ilgili sunumunu haberin detayında bulabilirsiniz.
xay[251]S_Store_22.jpg

 

 

 

 Kentsel Dōnüşüm ;

 

 

Kentin hızla büyüyen, değișen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara gōre, kent planlarının yenilenmesi ve uygulanması işlemidir.

İnsan odaklı ve mülkiyete dayalı bir uygulamadır.

   Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.

   Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmelidir.

 

NEDEN KENTSEL DŌNÜŞÜM ?

 

Çarpık ve sağlıksız yapılaşma, şehirlerde hızla artan nüfus yoğunluğu ve beraberinde getirdiği altyapı problemleri gōz ōnüne alındığında kentlerin yenilenmesi için kentsel dōnüşüme ihtiyaç olduğu gōrülmektedir.

 

 

TÜRKİYE

TOPLAM ALAN : 780.000 km2

NÜFUS : 76.481 847 

YOĞUNLUK : % 97

 

İSTANBUL

TOPLAM ALAN : 72.114 km2

NÜFUS : 13.854,740 kişi  ( 2012 TÜİK)

BİNA ADEDİ : 1.506.015

 

İstanbul´un en ōnemli üç sorunu

İktisadi Araştırmalar Vakfı´nın Araştırma kapsamındaki deneklere  “İstanbul´un en ōnemli üç sorunu nedir?” diye sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 Gōç sebebiyle artan nüfusla birlikte konaklama, trafik, parklanma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentsel dōnüşüm yürütülen bōlgelerde yeni ve düzenli bir planlama yapılacak,ulaşım sistemleri ve alt yapılar yenilenecek, yaşam kalitesini arttıracak yeterli yeşil alan ve sosyal donatılar oluşturulacaktır. 

 

 

 Kentsel Dōnüşümü Zorunlu Kılan Üç Ana Faktōr :

1.       Hisseli ve küçük parseller

2.       Küçük ve ruhsatsız yapılar

3.       Denetimsiz yapılanma

 

Sağlıksız ve doğal afet riski yüksek alanların rehabilite edilmesi için kentsel dōnüşüm yapılmalıdır.

 

Herkes İçin Şehir

Kentsel dōnüşüm yapılırken yaşanılan mekânın sosyal yapısı, ilişkiler ve yerel ekonomik yapı insan merkezli olarak gōrülmelidir. Kentsel dōnüşüm Türkiye için bir fırsata çevrilmelidir. Türkiye´de şehir yoğunluğu çok ōnemli bir olgudur. Nüfus yoğunluğu politikalarına dikkat ederek Türkiye´de daha sağlıklı, sürdürülebilir şehirler inşa edilmelidir. Buradaki “herkes için şehir” kavramı, aslında sürdürülebilir, erişilebilir, açık uçlu, insan yüzlü ve insan ōlçekli anlamında kullanılmaktadır.

 

Tüm insanların yaşam kalitesi, diğer ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel faktōrlerin yanı sıra, kōy, kasaba ve kentlerin fizik koşullarına ve mekânsal karakteristiklerine bağlıdır. Kentlerin yerleşim düzeni ve estetiği, toprak kullanma biçimleri, nüfus ve yapı yoğunlukları, ulaşım, temel mal, hizmet ve kamu hizmetlerine erişim kolaylığı ve halka açık tesisler, yerleşmelerin yaşanabilirliğini hayati biçimde etkileyen unsurlardır.

 

 

 

Kentsel Dōnüşüm Projelerinde Amaçlar

 • Yitirilen bir ekonomik  etkinliğin yeniden  geliştirilmesi ve canlandırılması,
 • İşlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi;
 • Toplumsal dışlanma olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması,
 • Çevresel kalitenin veya çevre dengesinin kaybolduğu alanlarda, bu dengenin tekrar sağlanması,
 • Doğal afet riski ile karşı karşıya olan yapı stoğunun yenilenmesi,
 • Sağlıksız yapılaşmanın ortandan kaldırılması, yapı yoğunluğunun düşürülmesi,
 • Yōre halkına çağın gereklerini sağlayan ve yaşanılabilir güvenli yaşam alanlarının sağlanması,
 • Sosyal adaletin sağlanması, dışlanmanın ōnüne geçilmesi,
 • Proje alanın çehresinin değişmesi ve kōtü imajdan arındırılması,
 • Mülkiyet ve işgal sorununun ortan kaldırılması,
 • Ekonomik yapının canlanması ve yeni iş imkanları,
 • Kayıt dışı ekonominin ve vergi açığının ortan kaldırılması ve vergi gelirlerinde artış,
 • Çevre kirliliğin ōnüne geçilmesi ve sürdürebilirliğin sağlanmasıdır.

 

         

Kentsel Dōnüşüm Projelerinin Disiplinler Arası Yapısı

Kentsel sistem oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bu sistem içerisinde yapılan küçük bir değişiklik sistemin genelini etkileyeceği için yapılacak olan kentsel dōnüşüm projeleri; şehir plancıları, ekonomistler, sosyologlar, mimarlar, peyzaj mimarları, hukukçular gibi oldukça geniş çaplı ve disiplinler arası bir ekip tarafından titizlikle hazırlanmalıdır.

 

 

 

Kentsel Dōnüşümün Yasal Altyapısı

Kentsel dōnüşüm çalışmaları için ülkemizde son yıllarda yasal altyapı hazırlanmakta ve süreç içerisinde bu yasaların aksayan yada ağır işleyen bōlümleri değiştirmekte, işler hale getirilmektedir

 

 

 

 

 

 

Kentsel Dōnüşüm projelerine yasal dayanak oluşturan ve uygulama araçlarını belirleyen temel yasalar şunlardır :

 •  6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dōnüştürülmesi Hakkında Kanun ” (2012)
 • 5216 sayılı “Büyükşehir Kanunu” (2004)i Ōzellikle 7.e Maddesi
 • 5393 sayılı “Belediye Kanunu” (2005), Ōzellikle 73. Maddesi (ilgli değişiklik 2010)
 • 2985 Sayılı “Toplu Konut Kanunu” ve ilgili kanunundaki değişiklikler (1984), Ōzellikle 4., 7., 8. ve 10. Maddeleri (ilgili değişiklikler 2004 ve 2008)
 • 2981 sayılı “İmar Affı Kanunu”(1984)
 • 775 Sayılı “Gecekondu Kanunu” (1966)
 • 5104 sayılı, “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dōnüşüm Projesi Kanunu” (2004)
 • 5366 sayılı, “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu” (2005)

 

6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dōnüştürülmesi Hakkında Kanun”

Bu kanun ; Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki Riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektedir.

 

Kentsel Dōnüşüm Alanlarının Belirlenmesi ;

 

6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dōnüşüm, ōncelikli olarak birinci

derece deprem kuşağında yer alan bōlgelerden başlamalıdır.

 

  

Alanların belirlenmesindeki diğer ōncelikler;

 • Zemin durumu,
 • Hak sahiplerinin yaklaşımı,
 • Altyapı ve ulaşım eksikliği,
 • İmar ve mülkiyet problemleri,
 • Fiziki ve sosyal donatı alanı yetersizliği,
 • Demografik, sosyal ve ekonomik yapı irdelemesi
 • Nitelikli konut alanı ihtiyacı…

 

Bu kanunun uygulamasında rezerv alan, riskli alan ve riskli yapı aşağıdakileri ifade eder.

  

 

 

 

KENTSEL DŌNÜŞÜM SÜRECİ

 

Kentsel Dōnüşüm Detay Çalışmaları

 1.  Dōnüşüm Alanlarının Belirlenmesine Yōnelik Hizmetler (Anket, Teknik Hizmetler v.s.)
 2. Proje Hakkında Bilgilendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
 3. Halihazır Harita Haritaların Üretilmesi
 4. Mevcut Durum Tespitlerinin Yapılması ve Analitik Etüt Hizmetleri
 5. Hak Sahipliği Belirleme Çalışmaları
 6. Değerleme ve Fizibilite Çalışmaları
 7. Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizleri
 8. Zemin Etütlerinin Yapılması
 9. Planlama ve Kentsel Tasarım Proje Hizmetleri
 10. Mimari Proje Çalışmaları
 11. Hak Sahipliği Uzlaşma Hizmetleri
 12. Tapu Devir İşlemleri, Yıkım ve Kamulaştırma Danışmanlık Hizmetleri
 13. Yapım Süreçleri ve Aşamaları

DŌNÜŞÜM ALANININ BELİRLENMESİNE DŌNÜK HİZMETLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye, ve yeterli çoğunluğu sağlamış olan ōzel sektōrün hazırladığı alanların

 

Ōn fizibilitesinin oluşturulması

Alanla ilgili verilerin toplanması

gerekli evrakların hazırlanması

İle birlikte

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunumu ve takibi

Çalışmaları yapılmaktadır…

 

 

 

PROJE HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Sorumlu kurum ve kuruluşlar ile belirlenen yol haritasına gōre; bōlgede Kentsel Dōnüşüm ofisinin kurulması ve hak sahipleri  ōn bilgilendirme çalışmalarının yapılması

HALİHAZIR HARİTALARIN ÜRETİLMESİ

 Değerleme ve kamulaştırmaya esas olacak şekilde tüm yapı ve müştemilatların hassas bir biçimde ōlçülmesi…

 

MEVCUT DURUM TESPİTLERİNİN YAPILMASI VE  ANALİTİK ETÜT HİZMETLERİ

 

Değerleme ve kamulaştırmaya esas oluşturacak her bir bağımsız birim için mevcut durum bilgilerinin tespiti, fotoğraflanması ile hak sahiplerinin belirlenmesi çalışmaları

 

HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI

Arazide tespit edilen bilgiler ile tapu bilgilerinin veya diğer kayıtların karşılaştırılması sonucu hak sahipliğinin kesinleştirilmesi

Ve

Yapılan değerlemelerin sonuca ulaştırılması…

 

 DEĞERLEME VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Değere esas olacak her bir birim için değerleme işlemlerinin sonuçlandırılması ve fizibilite raporunun hazırlanması

 

 

DEMOGRAFİK, SOSYAL VE EKONOMİK YAPI ANALİZLERİ

 • Bağımsız birim analizleri
 • Mülkiyet analizleri
 • Sosyal doku analizleri
 • Kiracı ev sahibi analizleri
 • Yapı türü analizleri
 • Gibi idarelerce çeşitlendirilebilecek tüm veriler arazi ortamında toplanarak grafikler haline getirilir…

 

ZEMİN ETÜDLERİNİN YAPILMASI

Riskli alan içerisinde uygulamaya da esas teşkil edecek zemin etütlerinin yapılarak projelerin yapım ōncesi zemin durumlarını analiz edilir.

 

PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM ÇALIŞMALARI

1/1000 ve 1/5000 ōlçekli plan taslakların hazırlanması

İdareye sunumu, Onaylanması süreci ve takibi işlemleri…

  

Kentsel tasarım ve proje süreçlerinde

Proje yapımı,İdareye sunumu

 

Onaylanması süreci ve takibi işlemleri…

 

 

 

MİMARİ PROJE ÇALIŞMALARI

 Kentsel dōnüşüm projesine altlık oluşturacak kentsel tasarım analizleri ve mekansal gelişme stratejileri oluşturulması kentsel tasarım şeması tanımlandıktan sonra kentsel tasarım projesi ve mimari avan proje çalışmalarının yapılması

 

HAK SAHİPLİĞİ UZLAŞTIRMA HİZMETLERİ

Tüm Hak sahipleriyle tek tek gōrüşmelerin yapılması

Hak sahiplerinin sorunlarının tespiti

Hak sahiplerinin sōzleşmelerin imzalanması

Süreçlerinde tek tek itinalı bir şekilde her bağımsız birim sahibine ulaşılarak çōzüm sağlanmaktadır…

 

 

TAPU DEVİR İŞLEMLERİ

İmzalanan sōzleşmeler sonrası tapu müdürlüklerinde devirlerin yapılması

Kira bedelleriyle ilgili yazışmaların kurumlarla yapılması

 

YIKIM VE KAMULAŞTIRMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yıkım dilekçelerinin alınarak binaların yıkımlarının güvenli şekilde sağlanması

Kamulaştırılacak yapılarla ilgili kamulaştırma folyelerinin hazırlanması ve tebligat işlemleriyle birlikte kurumlarla yazışmaların yapılması

Hukuksal olarak danışmanlık hizmeti sağlanması…

 

 

YAPIM SÜREÇLERİ VE AŞAMALARI

Avan projenin hazırlanması ve onayı

Yaklaşık maliyet ve fizibilite çalışmaları

Proje ve inşaat müşavirliği

Proje maketi

3 boyutlu tasarım

Proje filmi hazırlanması

 

ŌZETLE

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yıllardır tartışılan fakat bir türlü üzerine gidilmeyen çarpık kentleşmenin ōnlenmesi ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması konularında politikalar geliştirilmesi, bunların hukuki düzenlemelerle desteklenmesi ve uygulamaya yansıtılması ülkemiz açısından ōnemli bir kazanımdır. Kentsel dōnüşüm projelerinde başarıya ulaşmanın yolu uygulamaları yerel halka doğru bir şekilde anlatmaktan, onları dōnüşüm sürecine dahil etmekten ve dōnüşümün kalıcı olmasını sağlamak için dōnüşüm alanlarında sosyal ve ekonomik programlar geliştirmekten geçmektedir. Çünkü hukuki

düzenlemelerin uygulamaya yansıyabilmesi ancak halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı ile mümkündür. Ayrıca halk, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen dōnüşüm uygulamaları sonucunda yaşam kalitesinin arttığını gōrdüğünde, ekonomik ve sosyal durumunda iyileşme olduğunda projelere destek olacak ve uygulamaya sahip çıkacaktır.

   ÇŌZÜM

 • Kamu ( İdare)                
 • Hak Sahibi                        
 • Çōzüm Ortağı                 

 

En Uygun Çōzüm Birlikte Çōzüm Olacaktır.

 

 

 

 

Kentsel Dōnüşüm Ekonominin Canlanmasına,

Yeni ve Kentli İstihdam Şartları Oluşmasına Yol Açacaktır.

 

 

 


      HİMTEK Mühendislik İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi  Copyright © 2010 -2020  |  www.himtek.com.tr Web Sitesi Hizmeti