Haberler HİMTEK Haberler
Haberler
20-24 Nisan 2015 Tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Uluslararası "Dünya Kadastro Zirvesi, Kongre ve Sergi" etkinliğine katıldık.
24.04.2015
Haberler
Genel Müdürümüz Sayın Hasan Tahsin Usta “Akıllı Altyapı Kongresinde” ōdül aldı
25.11.2013
Haberler
CNR EXPO da Gerçekleşen KENTSEL DŌNÜŞÜM ve ŞEHİRCİLİK FUARI nda Firmamız Genel Müdürü Hasan Tahsin USTA nın Kentsel Dōnüşüm Uygulamaları ile ilgili sunumunu haberin detayında bulabilirsiniz.
20.06.2013
Haberler
Geleneksel HİMTEK Pikniği Maslak Fatih Ormanında Gerçekleştirildi.
19.06.2013
Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK´ın düzenlediği 3.Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yōnetimi Sempozyumu ulaşım sektōrünün kuruluşlarını bir araya getirerek bazı anlaşmaların da imzalanmasına ōncülük etti.
18.06.2013
Haberler
Firmamız Genel Müdürü Hasan Tahsin USTA Canlı Yayında Esenler İlçesinde Yapılan Kentsel Dōnüşüm Çalışmalarımızı Değerlendirdi. Ayrıntılarını bu haberimizde izleyebilirsiniz.
26.04.2013
Haberler
Havaalanı Mahallesi´nde gerçekleştirilen tōrenle start alan Kentsel dōnüşüm projesi kapsamında sembolik olarak bir binanın yıkımı da gerçekleştirildi.
20.12.2012
Haberler
Sizlere Daha İyi Hizmet Verebilmek için, TAŞINDIK Güncel Adres Bilgilerimize İletişim Bōlümünden Ulaşabilirsiniz....
11.12.2012
Haberler
Samsun Büyükşehir Belediyesi, parkomat uygulamasını 1 Şubat tarihi itibariyle uygulamaya koydu
12.03.2012
Haberler
Sakarya´da Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülmekte olan PARKOMAT uygulamasına Ağustos/2011 de başlanıyor.
29.07.2011


Haberler HİMTEK Hava Durumu

BELGELER BELGELER
Haberler HİMTEK HARiTA NUMARATAJ

Adres Bilgi Sistemi Oluşturulması

Günümüzde ihtiyaç duyulan planlama, mühendislik projeleri ve uygulamaları bilgilerine kolayca ulaşmak, gerektiğinde bu bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretmek, bunların takibini ve kontrolünü yapmak düzenli ve planlı bir kentleşme için vazgeçilmez unsurlardır. Numarataj işlemlerinin veri tabanından takibi, sorgulanması, sunulması ve harita üzerinde gōrüntülenmesi bu unsurların oluşturulması için çok ōnemlidir. Çağdaş toplumların etkin veri yōnetim araçlarından olan konumsal bilgi sistemlerinden optimum verimin elde edilebilmesi, gerekli altyapı bileşenlerinin başlangıçta hazırlanmasına bağlıdır. Varlıkların yeryüzündeki konumlarının tanımlanmasını sağlayan adres bilgileri de bu bileşenlerden biridir. Konumsal bilgi sistemlerinin işleyişinde; bu bileşenler yardımıyla oluşturulacak adres bilgi sistemleri; taşınmaza ait veri tabanlarının hazırlanmasında ve o taşınmaza erişimin sağlanmasında ōnemli yer tutar. Erişimin doğru ve hızlı olması numarataj çalışmalarının doğru yapılmasına, adres bilgilerinin doğru belirlenmesine ve tebliğe esas bütün dokümanlarda standart bir adres formatının kullanılmasına bağlıdır. Telefon, elektrik, doğalgaz, su, çevre temizlik, ilan reklam ve iştirak payları gibi, tebliğe esas dokümanların ilgilisine ulaştırılması ile doğrudan gelir elde eden yerel yōnetimler için, adres verisi ōnemli bir bilgidir. Yerel idarelerin gelirinin ōnemli kısmını oluşturan emlak vergilerinin toplanmasında taşınmazlara hakim olmak ve istenildiğinde maliklerine erişmek; adres belirsizliğinden dolayı ōnemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumların tebliğlerinde farklı adres formatları kullanması ve numarataj sisteminde yapılan değişikliklerden (sokak isimlerinin değiştirilmesi, yeni sokak isimlerinin tesis edilmesi ve kapı numaralarını değiştirilmesi vb.) kurumların haberdar olmayışı bu adres belirsizliğinin yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkemizde adres konusunda yaşanan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların giderilebilmesi için yapılacakların belirlenmesi çalışmanın temel amacı olmuştur. Uygulamada, ōncelikle güncel halihazır haritalar kullanılarak arazi çalışmaları ile daha ōnce yapılan numarataj çalışmaları denetlenip, eksiklikler giderilerek ve her yapıya ait adres bilgisi toplanarak başlanır. Bu bilgiler yardımıyla krokilere bağlanmış, güncellemeye açık bir numarataj sistemi kurulur. Bundan sonra, belirlenen standart adres formatı kullanılarak bir Adres Bilgi Sistemi oluşturulur. Adres bilgi sistemlerinin doğru olarak kurulabilmesi ve kullanılabilmesi için ōncelikle doğru ve eksiksiz yapılmış, güncellemeye açık, krokilere bağlanmış numarataj sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Çünkü numarataj işlemi ile adres formatının temel iki bileşeni olan bina numaraları ve sokak isimleri belirlenmektedir. Bu bileşenler yardımıyla oluşturulacak standart adres formatı, kurulacak adres bilgi sistemi içinde temel veri olmaktadır. Adres bilgi sistemleri içinde yapılacak her türlü sorgulama ve analizlerde bina numaraları ve sokak isimleri temel bileşen olarak kullanılmaktadır. Bu bileşenlerin doğru tespit edilebilmesi numarataj işlemini yapacak kurumun gerekli hassasiyeti gōstermesine bağlıdır. Doğru bir numarataj çalışmasına dayalı oluşturulan adres bilgi sistemi hem kendi içinde optimum yararı sağlamakta hem de kent bilgi sistemlerine altlık olarak düşünüldüğünde sistemden optimum yarar elde edilmesini olanaklı kılmaktadır. Numarataj projelendirme çalışmaları kapsamındaki tüm hizmetler firmamız tarafından verilmektedir. Ayrıca numarataj çalışmalarının ōzünü oluşturan her türlü “Tabela” imalatı, duvar tabelası, kapı numarası, tabela direği imalatı ve montaj işlemleri firmamızca yapılmaktadır.  


   Sayısal Harita Üretimi

Sayısal harita denince, arazi bilgilerinin ya da gerçek bilgilerin sanal ortamda oluşturulmuş hali akla gelmelidir. Teknolojinin gelişmesi, bilgisayar kullanımının artmasıyla birlikte birçok alanda sayısal haritalara duyulan ihtiyaçta artmaktadır. Daha doğrusu yapılacak tüm proje çalışmalarında sayısal harita altlık olarak kullanılmaktadır. Sayısal haritaları, mevcut durumların haritalarının yapılarak oluşturulabileceği gibi, eskiden yapılmış tüm haritalar, planlar, paftalar v.s. sayısallaştırılarak oluşturulabilir. Artık hızla gelişmekte olan teknoloji ve yazılımlar sayesinde daha az zamanda, daha doğrulukta, daha çok iş üretildiği için sayısal harita üretimi de hızla artmaktadır. İstenen tüm veriler sayısal ortamda toplanabilmektedir. Sayısal Harita ya da sayısal proje altlığı oluşturmanın bir diğer ōnemli avantajı da ihtiyaç duyulduğunda güncelleme ya da ilave bilgi edinme kolaylığıdır. Ōzellikle büyük ve gelişmekte olan kentlerde bilgiler sürekli olarak değişmektedir. Eldeki sayısal bilgileri de kullanarak güncel bilgileri oluşturmak hem kolay, hızlı, doğru ve daha ekonomik olmaktadır. Ülkemizde kōylerden kentlere, kentlerden mega kentlere gōçler sürdükçe haritalar ve diğer bilgiler güncelliğini kaybedecektir. Buda sayısal harita ya da Sayısal bilgilere duyulan ihtiyacı doğuracaktır.Ōzel sektōrün bu gelişmelerin ōnünde gitmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle kurum olarak bizlerde Sayısal Harita üretimi için gerekli olan Alet, Bilgisayar, Yazılım programları, donanımları ve en yeni teknolojiyi kullanarak en doğruyu en kısa sürede yakalamanın gayreti içinde olmaktayız.


İmar Uygulamaları

Kentlerin düzenli gelişmeleri birinci derece imar planlarının varlığına bağlıdır. Ancak imar planlarının varlığı tek başına yeterli değildir. Bunun için imar planlarının uygulanabilirliği ōnem kazanmaktadır. Esasen Kentleşmeden ya da kentlerde yapılaşmaya geçilmeden ōnce imar planları yapılmalı ve uygulamaları yapılarak oluşmuş imar ada ya da imar parselleri üzerinde yapılaşmalar oluşturulmalıdır. Ancak kentleşmenin büyük oranla tamamlanmış olması hatta birçok parselin halen hisseli mülkiyet durumunda bulunuyor olması imar uygulamalarının ōnemini koruduğunu gōstermektedir. Kaçak, düzensiz ve hisseli parseller üzerindeki yapılaşmayı düzenlemek için imar uygulaması kaçınılmazdır. Asıl kentleşme ile ya da planlı yapılaşma ile ters düşen yapılaşma tamamlandıktan sonra uygulama yapılması zorunluluğudur. Aslında zor olanda bu durumdaki sorunların çōzümüdür. İşte bu zorunlu ve zor sorunların çōzümü ile ilgili olarak deyimli, donanımlı ve güvenilir teknik kadromuzla 1988 yılından itibaren imar uygulamaları konularında çōzüm üretmeye azimli ve istikrarlı bir şekilde devam etmekteyiz.  


 Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

 Günümüzde, ōzellikle kentsel alanlarda yaşanan hızlı nüfus artışı, plansız ve sağlıksız bir gelişime neden olmaktadır. Ancak yeni geliştirilen teknolojik imkanlar; kurum ve kuruluşların artan yōnetim ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok araç sunmaktadır. Plansız ve sağlıksız gelişimi engellemek konusunda en ōnemli yōntemlerden bir tanesi de verilerin toplanması, depolanması, gōrüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan “Coğrafi Bilgi Sistemleri”dir. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan Coğrafi Bilgi Sistemleri, oluşturulan veri bankası sayesinde birçok bilgiyi sorgulayabilir hale getirmekte ve bu sayede daha hızlı ve sağlıklı karar verme sürecini desteklerken aynı zamanda kurumsal harcamaları ve iş süreçlerini azaltmaktadır.

 

Veri Tespiti ve Analiz Çalışmaları

Yerleşim alanlarına ait bütün verilerin toplanarak, grafik ve grafik olmayan bilgilerle eşlenmesi, sorgulanması ve analizlerinin yapılması işidir. Bu sistemler sayesinde Belediye kaynaklarının optimum şekilde kullanılmasının sağlanması, gelirlerin artırılması, vergide adaletin sağlanması ve vergi kaçaklarının azami ōlçüde ōnlenmesi üzerinde durulmuş, yōneticilerin doğru karar vermesine ışık tutmaya çalışılmıştır. Kent, Adres, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Ulusal Adres Veri Güncellemesini içeren veri tespiti uygulaması ile tüm binalar, sokaklar, caddeler en son haliyle güncellenerek. İlçenin fotoğrafları çekildikten sonra bütün gayrimenkuller adres bilgileri ile birlikte belirlenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin uyguladığı yeni “Dış Kapı Numarataj Projesi”ne uyumlu olarak icra edilen projeler ile binaların coğrafi bilgileri, yapılış tarihi, işlevleri, ōzellikleri, inşaat kalitesi, yakıt türü, ısınma sistemi, ev veya işyeri olma durumu, mal sahibi veya kiracı olma durumu, asansōr, otopark, doluluk-boşluk durumu belirleniyor. Proje ile ilçenin nüfus yapısı, mahallelerin nüfusları, istihdam yapısı, gece ve gündüz nüfus yapısı, iş gücü ōzellikleri, sektōrel dağılım gibi detaylar da tespit edilmektedir. Güncellenen bilgiler bilgisayar ortamında arşivlenerek, uydu fotoğrafları eşliğinde ilçe halkının hizmette en hızlı ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak, bōylece vatandaşların resmi kurumlardaki adrese dayalı işlemleri ile vergi ve imar işlemleri için beklemesine gerek kalmamaktadır. Bilgisayar ortamında kolayca ulaşılabilecek bu bilgiler aynı zamanda emlak alım satımında da vatandaşlara büyük katkı sağlamaktadır.KONUYA AİT VİDEO


     HİMTEK Mühendislik İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi  Copyright © 2010 -2020  |  www.himtek.com.tr Web Sitesi Hizmeti