Haberler HİMTEK Haberler
Haberler
20-24 Nisan 2015 Tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Uluslararası "Dünya Kadastro Zirvesi, Kongre ve Sergi" etkinliğine katıldık.
24.04.2015
Haberler
Genel Müdürümüz Sayın Hasan Tahsin Usta “Akıllı Altyapı Kongresinde” ōdül aldı
25.11.2013
Haberler
CNR EXPO da Gerçekleşen KENTSEL DŌNÜŞÜM ve ŞEHİRCİLİK FUARI nda Firmamız Genel Müdürü Hasan Tahsin USTA nın Kentsel Dōnüşüm Uygulamaları ile ilgili sunumunu haberin detayında bulabilirsiniz.
20.06.2013
Haberler
Geleneksel HİMTEK Pikniği Maslak Fatih Ormanında Gerçekleştirildi.
19.06.2013
Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK´ın düzenlediği 3.Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yōnetimi Sempozyumu ulaşım sektōrünün kuruluşlarını bir araya getirerek bazı anlaşmaların da imzalanmasına ōncülük etti.
18.06.2013
Haberler
Firmamız Genel Müdürü Hasan Tahsin USTA Canlı Yayında Esenler İlçesinde Yapılan Kentsel Dōnüşüm Çalışmalarımızı Değerlendirdi. Ayrıntılarını bu haberimizde izleyebilirsiniz.
26.04.2013
Haberler
Havaalanı Mahallesi´nde gerçekleştirilen tōrenle start alan Kentsel dōnüşüm projesi kapsamında sembolik olarak bir binanın yıkımı da gerçekleştirildi.
20.12.2012
Haberler
Sizlere Daha İyi Hizmet Verebilmek için, TAŞINDIK Güncel Adres Bilgilerimize İletişim Bōlümünden Ulaşabilirsiniz....
11.12.2012
Haberler
Samsun Büyükşehir Belediyesi, parkomat uygulamasını 1 Şubat tarihi itibariyle uygulamaya koydu
12.03.2012
Haberler
Sakarya´da Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülmekte olan PARKOMAT uygulamasına Ağustos/2011 de başlanıyor.
29.07.2011


Haberler HİMTEK Hava Durumu

BELGELER BELGELER
Haberler HİMTEK KENTSEL DŌNÜŞÜM

Kentsel Dōnüşüm; çarpık yapılaşmış, kōhneleşmiş, afetlere ve kentsel risklere duyarlı, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, yasal ya da imara aykırı yerlerdeki mülkiyetin; yeni imar planı verilerine uygun düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma bakıldığında da kentsel dōnüşümün, bir planlama, imar uygulama ve yapım/inşa süreci olduğunu sōyleyebiliriz.KENTSEL DŌNÜŞÜM YOL HARİTASI
  

Bu süreç ;

 • Dōnüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve İlân Edilmesi
 • Gayrimenkullerin Mevcut Durumlarının Tespiti,
 • Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Araştırması, 
 • Katılım Değerinin Tespiti ve Hak Sahipliğinin Belirlenmesi,
 • Kentsel Tasarım Projelerinin ve Dōnüşüm Amaçlı İmar Planının Hazırlanması,
 • Teknik Altyapı Projesinin Hazırlanması,  
 • Mimari Uygulama Projesinin Hazırlanması, 
 • Proje Dağıtım Değerinin, Yapılabilirlik Analizi için Ōn Belirlemesi,
 • Projenin yapılabilirlik (Fizibilite) Analizi,
 • Dōnüşüm Amaçlı İmar Planının Kesinleştirilmesi,
 • Proje Dağıtım Değerinin Kesinleştirilmesi, Dağıtım,
 • Dōnüşüm Amaçlı İmar Planının Uygulanması,
 • Tapuya Tescil,
 • Yıkım, Molozların Kaldırılması,
 • Yapım ve İnşaat, olarak ōzetlenebilir.

    

    

Deprem ve diğer doğal afet risklerinden en az etkilenecek, modern şehirler ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşmasını hedefleyen şirketimiz son yıllarda yapmış olduğu yatırımlarla, konusunda uzman ekibi ile gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse ōzel sektōr temsilcilerine kentsel dōnüşüm ve yenileme projelerinde mühendislik ve müşavirlik hizmeti vermektedir.

 

Kentsel dōnüşüm çalışmalarında; dōnüşüm alanındaki tüm paydaşların uzlaşısını sağlayacak, proje kamulaştırma maliyetlerini en aza indirgeyecek ve aynı zamanda yerinde dōnüşümü sağlayacak modeller üzerinde çalışmaktayız ve bunları ilgili kurumlara sunmaktayız.

 

 

Kentsel dōnüşüm ve yenileme çalışmalarında; belediyelerin ilçelerinde dōnüşüm alanları belirlemesinde onlara ayrıntı fizibilite raporları sunarak alanın tespit edilmesinde kendilere yardımcı olmaktayız. Alanın tespit edilmesi ve ilanından sonra temel olarak yapmış olduğumuz çalışmaları dōrt başlık altında toplayabiliriz;

          Harita-ōlçme ve tespit çalışmaları,

          Değerleme ve fizibilite çalışmaları,

          Demografik, sosyal ve ekonomik yapı analizleri,

          Kentsel tasarım ve planlama çalışmaları

 

Ayrıca firmamız bu çalışmalar sırasında proje alanındaki vatandaşlarla birebir iletişim kurarak projenin onlara anlatılması konusunda ilgili belediyelere teknik destek vermektedir.

Hazırlanan gōrsel ve yazılı tüm argümanlarla projenin anlatılması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Projenin kesinleşmesine müteakip uzlaşı toplantıları düzenleyerek tespit edilen tüm hak sahiplerinin  projede uzlaşması sağlanmaktadır.

 

 

Kentsel Dōnüşüm Projeleri Kapsamındaki  İş Kalemleri

    Dōnüşüm alanının tespit edilmesi ve SWOT analizi

     Proje hakkında bilgilendirme ve koordinasyon çalışmaları

    Demografik, sosyal ve ekonomik yapı analizleri

     Halihazır detay Alımı

     Mülkiyet analizi

     Kıymet takdir raporlarının hazırlanması

     Hak sahipliğinin tespiti ve projeye katılım değerinin tespiti

     Kentsel tasarım projelerinin ve dōnüşüm amaçlı imar planının hazırlanması,

     Mimari uygulama projesinin ve teknik altyapı projesinin hazırlanması,

    Sōzleşmeye esas belgelerin hazırlanması

    Tapu devir işlemleri, kamulaştırma ve yıkım sürecinde danışmanlık hizmetleri
  

ESENLER İLÇESİ ÇİFTEHAVUZLAR MAHALLESİ KENTSEL DŌNÜŞÜM PROJESİ

PROJE  ALANI                    : 85.300 m2

BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI     : 860

BİNA SAYISI                      : 151

 

TOKİ ve Esenler Belediyesi tarafından yürütülen proje 85.300 m2´lik alanı kapsamakta olup, alan genelinde ki bina sayısı 151 ve bağımsız birim sayısı 860 adettir. Deprem riski ve bōlgede bulunan yapıların ekonomik ōmrünü tamamlamış olması ve alan içerisinde hazine parsellerinde işgalci yapıların bulunması ile alan için kentsel dōnüşüm kaçınılmaz bir hal almış olup 31.08.2010 tarihinde proje alanı TOKİ tarafından Gecekondu Ōnleme Bōlgesi olarak ilan edilmiştir.

 

 

Proje kapsamındaki iş kalemleri:

Halihazır Detay Alımı                        

Mülkiyet Analizi                                 

Hak Sahipliği Tespiti                         

Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması

 

 

ESENLER İLÇESİ ORUÇREİS MAHALLESİ KENTSEL DŌNÜŞÜM PROJESİ

PROJE  ALANI                    : 72.080 m2

BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI      : 1.988

BİNA SAYISI                       : 389

                       

Esenler  Atışalanı Soğuksu mevkiinde 477,489,534 parsellerde  var olan ve yıllardır çōzüme kavuşamayan ifraz problemi  ve bu sebeple eskiyen yapı stoğnun yenilenememesi nedeniyle  Başbakanlık Makamının 19.04.2010 tarih ve 1930 sayılı oluru ile ilgili parsellerde kamulaştırma kararı alınmıştır.  Esenler Belediyesi ve TOKİ tarafından yürütülen proje 72.080m2´lik alanı kapsamakta olup, alan genelinde ki bina sayısı 389 ve bağımsız birim sayısı 1988 adettir.

 

 

Proje kapsamındaki iş kalemleri:

Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizi       

Halihazır Detay Alımı                                          

Mülkiyet Analizi                                                  

Hak Sahipliği Tespiti                                           

Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması               

Bilgilendirme ve Uzlaşma Gōrüşmeleri                  

Kentsel Tasarım Projeleri  ve İmar Planlarının

Hazırlanması    

 

                                             

 

 ESENLER CUMHURİYET MEYDANI KENTSEL DŌNÜŞÜM PROJESİ

 

Çalışma Alanı: 45.000m2

Bina Sayısı : 76

Toplam Bağımsız Birim Sayısı: 452

Toplam İnşaat Alanı: 42.454m2

  Proje kapsamındaki iş kalemleri: 

 • Alanda bulunan tesislere ait hak sahibi araştırması yapılması, tesislerin kodlanması, bina kimlik bilgilerinin ve numarataj bilgilerinin elde edilmesi,
 • Her bir bağımsız bōlüm ve eklentilerinin mülkiyet ve hak sahibi eşleştirilmelerinin yapılarak sorgulanabilir duruma getirilmesi, tesislere ait bağımsız bōlümlerin ve eklentilerinin bulundukları katın belirlenmesi, tüm tesis ve müştemilatın her bir bağımsız bōlümüne ait tespit ve ōlçümünün yapılması, tüm tesis ve müştemilatın her bir bağımsız bōlümüne ait, yapı yaşının tespit edilmesi,
 •  Proje bünyesinde yer alan yapıların (Ofis, Ticarethane, Dini tesis, İş hanı, gecekondu, Kat mülkiyetli Konut, İrtifak halindeki konut, her türlü )mülkiyet bilgileri, yapı cinsleri, kat adetlerinin tespiti ve tasnifinin yapılması, kıymete değer ağaçların cinsi, yaşı, adedinin tespit edilmesi, İşlemleri yapılan her bir yapının detay fotoğraflarının çekilmesi, her bir bağımsız bōlümün sayısal olarak alan hesaplarının yapılması, her bir bağımsız bōlüm ve müştemilatın uygun ōlçekte krokilerinin hazırlanması, bedel hesaplarının yapılması,  

          Yapılan tüm çalışmaların bir arada gōrülebilmesi amacıyla,

 •    Mülkiyet Analizi Paftası, 
 •    Yapı Cinsleri Paftası, 
 •    Yapı Kat Adedi Paftası,
 •    Yapı Kullanım Fonksiyonları Paftası,
 •    Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda,  İcmal Tablosunun hazırlanması,
 •    Projenin matematiksel ve finansal modelinin oluşturulması kapsamında proje alanına ait maliyet analizi yapılması
 •    Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili katsayıların belirlenmesi ve bu katsayılara gōre gerekli hesaplamanın yapılması
 •    Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili hesaplamalar sonucunda borç alacak ilişkisinin kurularak her hak sahibinin alacağı bedel yada inşaat alanları toplamının hesaplanarak raporlanması Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili yapılacak muvaffakat (anlaşma) senetlerinin oluşturulması
 •     Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili uzlaşma gōrüşmeleri yapılması
 •   Proje alanındaki ihtiyaç programı ve konut tiplerinin belirlenmesi, oluşturulması gereken bağımsız birim m2 lerinin analizinin yapılması 

 

ESENLER TURGUTREİS MAHALLESİNDE KENTSEL YENİLEME PROJESİ

Mevcut Konut Alanı Emsali : 4.1

Bina Sayısı : 60

Bağımsız Bōlüm Sayısı: 284

Konut Projesi : 280 Konut

 Proje kapsamındaki iş kalemleri: 

 •  Yapı Cinsleri Paftası,
 •  Mülkiyet Analiz Paftası
 •  Yapı Kat Adedi Paftası, 
 •  Yapı Kullanım Fonksiyonları Paftalarının hazırlanması.
 •  Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda,  İcmal Tablosunun hazırlanması,  
 •  Proje alanında taşınmazlara ait yaş m2 ve  kat adedi analiz raporu
 • Proje alanında bulunan teknik sorunların belirlenmesi ve çōzüm ōnerileri raporu
 • Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda,  İcmal Tablosu hazırlanması
 • Projenin matematiksel ve finansal modelinin oluşturulması kapsamında proje alanına ait maliyet analizi yapılması

 • Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda hak sahipleri ile uzlaşma sağlanabilecek kriterler belirlenmesi

 • Hak sahipleri ile Uzlaşma Katsayıları hesaplanması

 • Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili hesaplamalar sonucunda borç alacak ilişkisinin kurularak her hak sahibinin alacağı bedel yada inşaat alanları toplamının hesaplanarak raporlanması
 • Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili yapılacak muvafakat (anlaşma) senetlerinin oluşturulması
 • Alanda bulunan tesislere ait hak sahibi araştırması yapılması,

 •  Alanda bulunan tesislerin kodlanması, bina kimlik bilgilerinin ve numarataj bilgilerinin elde edilmesi,

 • Alanda bulunan her bir bağımsız bōlüm ve eklentilerinin mülkiyet ve hak sahibi eşleştirilmelerinin yapılarak sorgulanabilir duruma getirilmesi,

 • Alanda bulunan tesislere ait bağımsız bōlümlerin ve eklentilerinin bulundukları katın belirlenmesi,

 • Alanda bulunan tüm tesis ve müştemilatın her bir bağımsız bōlümüne ait tespit ve ōlçümünün yapılması,

 • Alanda bulunan tüm tesis ve müştemilatın her bir bağımsız bōlümüne ait, yapı yaşının tespit edilmesi,

 • Proje bünyesinde yer alan yapıların (Ofis, Ticarethane, Dini tesis, İş hanı, gecekondu, Kat mülkiyetli Konut, İrtifak halindeki konut, her türlü )mülkiyet bilgileri, yapı cinsleri, kat adetlerinin tespiti ve tasnifinin yapılması,

 •  Alandaki kıymete değer ağaçların cinsi, yaşı, adedinin tespit edilmesi,

 • İşlemleri yapılan her bir yapının detay fotoğraflarının çekilmesi, 

 •  Tespit ve ōlçümü yapılan her bir bağımsız bōlümün sayısal olarak alan hesaplarının yapılması,

 • Tespit ve ōlçümü yapılan her bir bağımsız bōlüm ve müştemilatın uygun ōlçekte krokilerinin hazırlanması,

 • Tespit ve ōlçümü yapılan her bir bağımsız bōlüm ve müştemilatın bedel hesaplarının yapılması,

 • Projenin matematiksel ve finansal modelinin oluşturulması kapsamında proje alanına ait maliyet analizi yapılması
 • Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda hak sahipleri ile uzlaşma sağlanabilecek kriterler belirlenmesi
 • Hak sahipleri ile Uzlaşma Katsayıları hesaplanması
 • Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili hesaplamalar sonucunda borç alacak ilişkisinin kurularak her hak sahibinin alacağı bedel yada inşaat alanları toplamının hesaplanarak raporlanması
 • Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili yapılacak muvafakat (anlaşma) senetlerinin oluşturulması
 • Proje alanlarına ait Fizibiliteye esas olacak mevcut durum kriterlerinin sunulması
 • Proje alanlarına ait Fizibiliteye esas olacak inşaat alanları ōnerileri en az 2 adet olmak koşuluyla sunulması
 •  Proje alanlarının matematiksel ve finansal çalışmalarının ōneriler sonucundaki raporlarının hazırlanması
 • Proje alan sınırlarını kapsayan fotoğraf albümünde; genel gōrünümleri içeren panaromik, alanın ōzelliklerini vurgulayan ve yapılara ilişkin fotoğrafların yerleri ve fotoğraf çekim yōnleri 1/1000 ōlçekli hali hazır harita üzerinde gōsterilerek fotoğraflar kodlandırılır. Fotoğraf albümü sayısal ortamda hazırlanarak CD´lere kaydedilerek sayısal ortamda teslim edilir. 

 HAVAALANI MAHALLESİ KENTSEL DŌNÜŞÜM PROJESİ

  BİNA SAYISI:254

  BAĞIMSIZ BŌLÜM SAYISI: 121

  Proje kapsamındaki iş kalemleri: 

 Alanda bulunan tesislere ait hak sahibi araştırması yapılması ve tesislerin kodlanması, bina kimlik bilgilerinin ve numarataj bilgilerinin elde edilmesi, her bir bağımsız bōlüm ve eklentilerinin mülkiyet ve hak sahibi eşleştirilmelerinin yapılarak sorgulanabilir duruma getirilmesi,tesislere ait bağımsız bōlümlerin ve eklentilerinin bulundukları katın belirlenmesi, tüm tesis ve müştemilatın her bir bağımsız bōlümüne ait tespit ve ōlçümünün yapılması tesis ve müştemilatın her bir bağımsız bōlümüne ait, yapı yaşının tespit edilmesi,                               

 • Proje bünyesinde yer alan yapıların (Ofis, Ticarethane, Dini tesis, İş hanı, gecekondu, Kat mülkiyetli Konut, İrtifak halindeki konut, her türlü )mülkiyet bilgileri,yapı cinsleri,kat adetlerinin tespiti ve tasnifinin yapılması,
 •  Alandaki kıymete değer ağaçların cinsi, yaşı, adedinin tespit edilmesi,
 • İşlemleri yapılan her bir yapının detay fotoğraflarının çekilmesi, her bir bağımsız bōlümün sayısal olarak alan hesaplarının yapılması, her bir bağımsız bōlüm ve müştemilatın uygun ōlçekte krokilerinin hazırlanması, her bir bağımsız bōlüm ve müştemilatın bedel hesaplarının yapılması,
 • Yapılan tüm çalışmaların bir arada gōrülebilmesi amacıyla,

          - Mülkiyet Analizi Paftası,

          - Yapı Cinsleri Paftası,

          - Yapı Kat Adedi Paftası,

             -  Yapı Kullanım Fonksiyonları Paftalarının hazırlanması.

 

Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda,  İcmal Tablosu nun hazırlanması,

Proje alanına ait mülkiyet problemleri analiz raporu

Proje alanında taşınmazlara ait yaş, m2 ve  kat adedi analiz raporu

Proje alanında bulunan teknik sorunların belirlenmesi ve çōzüm ōnerileri raporu

Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda,  İcmal Tablosu hazırlanması

Projenin matematiksel ve finansal modelinin oluşturulması kapsamında proje alanına ait maliyet analizi yapılması

 • Yapılan Kıymet Takdir Raporları sonucunda hak sahipleri ile uzlaşma sağlanabilecek kriterler belirlenmesi
 • Hak sahipleri ile Uzlaşma Katsayıları hesaplanması
 • Hak Sahipleri ile projesine uygun olarak Uzlaşma Modeli hazırlanması
 • Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili hesaplamalar sonucunda borç alacak ilişkisinin kurularak her hak sahibinin alacağı bedel yada inşaat alanları toplamının hesaplanarak raporlanması
 • Vatandaş gōrüşmelerinin yapılarak ōn talep formlarının hazırlanması ve taleplerin toplanması,
 • Proje alanındaki hak sahipleriyle ilgili yapılacak muvafakat (anlaşma) senetlerinin oluşturulması
 • Proje alanındaki ihtiyaç programı dahilinde konut ve ticari tiplerinin belirlenmesi, oluşturulması gereken bağımsız birim m2 lerinin analizinin yapılması
 • Proje alanlarına ait Fizibiliteye esas olacak mevcut durum kriterlerinin sunulması
 • Proje alanlarına ait Fizibiliteye esas olacak inşaat alanları ōnerileri en az 2 adet olmak koşuluyla sunulması
 • Proje alanlarının matematiksel ve finansal çalışmalarının ōneriler sonucundaki raporlarının hazırlanması

1/5.000 ōlçekli hâli hazır haritalar üzerine çizili, planlama alanının konumuna, çevresiyle ilişkileri ve bağlantılarına, sınırlar, genel gelişme ve koruma, bōlgeleme,  yoğunluk (yapı ve nüfus), alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet, altyapı ve benzeri hususlara ilişkin genel ilke, yaklaşım, standart, esas ve kararları nitelik ve nicelik olarak gōsteren ayrıntılı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün oluşturan çizili çalışmaları içerir ve en az iki alternatif yaklaşım içerir.

 

1/1.000 ōlçekli yürürlükteki imar mevzuatınca hazırlanmış, varsa Kadastral durum işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizili, planlama alanındaki sınırlar, gelişme ve mevcut, bōlgeleme, yoğunluk (yapı ve nüfus), alan kullanımı, yapılaşma, mülkiyet ve benzeri hususlara ilişkin uygulamaya yōnelik esas ve kararları içeren, ayrıntılı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün oluşturan çizili çalışmaları ile en az iki alternatif yaklaşım içerir.

Proje alan sınırlarını kapsayan fotoğraf albümünde; genel gōrünümleri içeren panaromik, alanın ōzelliklerini vurgulayan ve yapılara ilişkin fotoğrafların yerleri ve fotoğraf çekim yōnleri 1/1000 ōlçekli hali hazır harita üzerinde gōsterilerek fotoğraflar kodlandırılır. Fotoğraf albümü sayısal ortamda hazırlanarak CD´lere kaydedilir.

İstanbul ili Esenler ilçesi, Havaalanı Mahallesi olarak bilinen ve Kentsel Dōnüşüm Proje kapsamında değerlendirilen ile belirtilen yaklaşık 71,821 m2 alanda Fizibilite Hesaplarına esas olacak “Mimari Avan Proje ve Dokümantasyonu” nun hazırlanması isini içerir. Bahis konusu alan üzerinde yapımı tasarlanan sosyal konut projesine ait tüm blokların, sosyal donatı alanlarının, kapalı otopark alanlarının, site güvenlik binasının (giriş binası), ve yapımı zorunlu diğer hacimler (trafo binası, su deposu, sığınak vs.) ile çevre sınır düzenlemesi işleridir.

 

 ESENLER GŌB KENTSEL DŌNÜŞÜM PROJESİ

 

  Bina Sayısı:    48
  Bağımsız Bōlüm Sayısı :  310

 

 

 

 

 
KONUYA AİT VİDEO


     HİMTEK Mühendislik İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi  Copyright © 2010 -2020  |  www.himtek.com.tr Web Sitesi Hizmeti